Vrids snäckskal alltid åt samma håll?

De snäckhus som jag hittar är alla vridna åt samma håll. Gäller det alla snäckor eller är det tvärtom på det södra halvklotet?

1 september 2009

De allra flesta snäckarter har hus som är vridet åt höger. Det vill säga att när man håller en snäcka framför sig med spetsen uppåt och öppningen vinkelrätt mot synriktningen sitter öppningen till höger om mitten. Det gäller både havs- och landsnäckor, och det är samma sak på både norra och sydliga halvklotet. Det finns snäckarter som har hus som är vridna åt vänster, men de är inte lika många. Dessutom kan det hända att man hittar vänstersvängda individer hos en art som normalt är högersvängda, eller det omvända. Dessa exemplar betingar ofta ett högt pris hos samlare. De mest utrerade måste vara arter där, larvens hus är vridet åt vänster, medan de vuxnas vrider åt höger. Denna ovanliga variant finns till exempel inom familjen pyramidsniglar. Det är svårare att svara på varför det är på det här viset. Det finns ingen ekologisk anledning till att högersvängda snäckor skulle vara bättre lämpade att överleva än de som är vridna åt vänster. Många forskare anser även att det är tillfälligheter snarare än någon egentlig evolutionssmässig påverkan som har avgjort åt vilket håll skalet är vridet hos en viss art.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: