Vilket djur har mest arvsmaterial?

Har det mest avancerade djuret det största genomet, eller är mängden arvsmassa lika för alla organismer?

1 september 2009

Genomet är organismens sammanlagda arvsmassa i form av DNA-baspar, som bland annat innehåller information om hur proteiner skall skapas. Traditionellt kallas en sekvens av baspar, som innehåller receptet på ett protein, för en gen. En organism med enkla livsfunktioner har inte behov av något stort spektrum av proteiner och tenderar därför att ha ett mindre genom och färre gener. Det finns dock inget enkelt samband mellan organismens komplexitet och genomets storlek. Bland de organismer man har undersökt har amöban Amoeba dubia det största antalet baspar i sitt genom, nämligen omkring 670 miljarder. Som jämförelse kan nämnas att människans genom består av cirka tre miljarder baspar. Även mellan relativt närbesläktade arter kan det vara stora skillnader i storleken på genomet. Till exempel har lungfisken 350 gånger fler DNA-baspar än kulfisken. Genomet kan jämföras med en tjock bok fylld med bokstäver, som innehåller information om hur organismens proteiner skall byggas upp och regleras, och på samma sätt som ett verk av Shakespeare kan vara mindre än en kioskdeckare, kan ett genom vara uppbyggt på kvalitativt många olika sätt. Det är till exempel skillnad på hur stor del av genomet hos olika organismer som överhuvudtaget kodar för proteiner. Man vet också att samma gen kan koda för många olika proteiner, allt efter hur cellerna avläser det. På så sätt blir komplexiteten så stor att en amöba kan ha ett större genom än en människa.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: