Varför har näbbmusen så lång nos?

Nosen hos en näbbmus liknar en snabel. Är näbbmusen besläktad med elefanten?

1 september 2009

Även om många av de cirka 376 arterna av näbbmus har en synnerligen lång nos, som påminner om en snabel, är näbbmössen inte närbesläktade med elefanterna. Både elefanter och näbbmöss är visserligen däggdjur, men medan näbbmusen är nära släkt med bland annat fladdermöss och primater, är elefanternas närmaste släktingar sjökor och klippgrävlingar. Näbbmöss liknar på många sätt vanliga möss, men faktiskt är näbbmössen inte alls gnagare som mössen. Djuren med de långa nosarna tillhör i stället gruppen insektätare. I denna grupp, som också innefattar igelkottar och mullvadar, är en lång och spetsig nos ett generellt anatomiskt drag. Namnet insektätare är dock lite miss-visande, för djuren kan också äta andra typer av smådjur och dessutom örter och svampar. Näbbmössens långa och rörliga nos är ett effektivt redskap för att finna föda i sprickor och hålor i marken. Nosen har gott om plats för extra många känselhår, som är en ovärderlig hjälp för näbbmössen, när de är ute på sin nattliga jakt efter föda.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: