Varför finns det flest djurarter söderut?

1 september 2009

Antalet djurarter ökar när man rör sig från jordens poler mot tropikerna, då de varmare områdena utgör en stabil miljö, där arterna i lugn och ro har möjlighet att utveckla och specialisera sig i det effektivaste utnyttjandet av miljöns resurser. Arterna i de tempererade områdena har inte fått samma långa tid på sig att utvecklas, för att de i något högre grad har hemsökts av istider och klimatförändringar, som har fått många arter att dö ut. Utöver istiderna utsätts arterna i de tempererade zonerna varje år för stor årstidsvariation, som skapar en instabil miljö och som, enligt en del biologer, inte är gynnsam för ett stort antal arter. Undersökningar visar till exempel att årstidernas växlingar är ett stort hinder för att tropiska arter skall kunna sprida sig mot norr eller söder. Artbildningen i tropikerna gynnas också av massor av solljus, som är grundvalen för en omfattande fotosyntes och växtproduktion. Djuren har mycket att leva av, och det finns möjlighet för många led i näringskedjan. Vid polerna kan växtproduktionen vara så liten att näringskedjorna bara innehåller mycket få nivåer, vilket fungerar som en stoppkloss för bildningen av nya arter.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: