Monkey eating in tree

Urtidsapor lade grunden till skam

12 maj 2011 av Klaus Wilhelm

Det råder en bred vetenskaplig enighet om att människan på sin tid utvecklade blyghet på grund av sociala hierarkier, alltså asymmetri. Fenomenet uppstod förmodligen redan hos tidiga apor, menar primatologen Frans de Waal vid Yerkes National Primate Center i Atlanta. I dag kan man nämligen hos schimpanser – våra närmaste släktingar – fortfarande se en möjlig förklaring till hur människans blyghet på sin tid uppstod.

I schimpansflocken råder en sträng hierarki, som innebär att varje individ har sin särskilda plats. Just denna hierarki skapade på sin tid grogrund för blygheten. Endast ledarhannen har rätt att para sig med en hona, när hon är i brunst. Det vet hannarna längre ned i hierarkin mycket väl, men trots det gör de vad de kan för att närma sig de utvalda honorna. Skulle ledarhannen upptäcka uppvaktningen, reagerar syndaren genom att vända bort blicken, titta ned i marken och förvrida ansiktet i en grimas, som påminner om ett förläget leende. När alfahannen ser denna signal, avstår han från all aggression.

Konkurrensen skapar skamkänslor

För att undvika att bli avbrutna mitt i en parning gömmer sig aporna med lägre rang ofta i buskar och trädkronor, när de smyger sig till sex med honorna. Önskan om att ha sex utan att bli sedd tolkar de Waal som en följd av konkurrens.

”En hanne av lägre rang som parar sig i full offentlighet har brutit mot en social regel”, anser han. Hos de flesta människor ger bara tanken på att bli ”upptäckt” medan man har sex rysningar. Skulle det ske i verkligheten, har man mest lust att sjunka genom jorden, precis som hannarna av lägre rang hos våra behårade kusiner i Afrikas skogar.

En sak gör dock aporna i motsats till oss inte: rodnar. Detta synliga tecken på skam, som ligger utom viljans kontroll, är en speciellt mänsklig egenskap, som också ofta kan ses bland naturfolk. En undersökning utförd under ledning av psykologiprofessorn Heidi Keller vid universitetet i Osnabrück avslöjade att 98 av 135 språk från hela världen har ett ord för att rodna som en följd av skam. De språk som inte har ett sådant ord talas ofta av människor med mörk hud.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: