Kan tigern överleva?

Tigern har varit på tillbakagång länge. Hur allvarligt ser det ut? Kan arten klara sig på längre sikt?

1 september 2009

Tigern är idag allvarligt hotad. Av de åtta underarter som existerade omkring år 1900 finns nu endast fem kvar. Av dessa är det endast den bengaliska tigern som är något så när vanlig med ett bestånd på omkring 4000 individer. Sammanlagt finns det mellan 5000 och 7500 tigrar kvar i det fria. Det skall jämföras med minst 100000 tigrar för 100 år sedan. Det finns dock hopp för tigern. Bland tigerforskarna råder det enighet om att de vilda tigerbestånden har stabiliserat sig. Det beror bland annat på inrättandet av fler nationalparker samt en målinriktad insats mot olaglig handel med tigerhudar och andra produkter. I oktober 2003 gjorde kinesisk polis den största fångsten på 50 år, när de konfiskerade 31 skinn från bengalisk tiger, som hade smugglats in från Indien till Tibet. Trots framsteg tar det lång tid innan tigern kan tas bort från listan över hotade djur. Att tigern har så stora problem beror speciellt på förlusten av biotoper samt på tjuvskyttar. Tigerns områden försvinner, och med människans framfart separeras tigrarna från varandra av byar och åkrar, så att de inte kan hitta en partner. Tjuvskyttet fortgår, eftersom tron på att delar från tiger har hälsosamma effekter fortfarande finns. Man använder till exempel morrhår från tigrar mot tandvärk, och tigerhjärna tros bota lathet och finnar.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: