Kan renar leva av bara lavar?

Finns det så mycket näring i lavar att renar kan nöja sig med denna föda året runt?

1 september 2009

På vintern, när det är ganska dåligt med gröna växter i de nordliga områdena, är lavar den viktigaste näringskällan för renarna. Lavarna är svampar som har tagit upp små encelliga grönalger eller blågrönalger. Algerna utför fotosyntes och levererar sockerämnen till svampen. Lavarna kan leva på mycket utsatta platser, till exempel på stenar och klippor, där vanliga växter inte kan överleva. Renar lever i synnerhet av renlav, som i motsats till andra växter nästan inte innehåller någon cellulosa. I gengäld innehåller renlav stora mängder hemicellulosa, som är en grupp av långa sockermolekyler. Dessa kan ge renarna energi, när hemicellulosa bryts ned i deras matsmältningssystem. Renar kan dock inte överleva på lavar hela året. Renlav har nämligen ett lågt innehåll av natrium och kväve, och renarna är beroende av att kunna fylla sina mineraldepåer om sommaren, då de kan förse sig med friska, gröna växter, som gräs, sälg och mossor. Det är föda med hög kvalitet, som är särskilt lämpad för idisslare som renar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: