Kan djur av samma kön få ungar ihop med hjälp av kloning?

Om man kan klona ett får, måste man väl även kunna få två äggceller eller två sädesceller att befrukta varandra?

1 september 2009

Teoretiskt sett skulle denna biologiska omöjlighet faktiskt kunna låta sig göras. En tid efter sammansmältningen av en äggcell och en sädescell ligger de båda könscellernas genetiska material åtskilt i var sin så kallad pronukleus. Först efter en tid smälter de båda delarna ihop och sätter igång den egentliga utvecklingen av fostret. Tekniskt sett kan det låta sig göras att ta bort den ena pronukleus och ersätta den med en pronukleus från en förälder av samma kön som den kvarvarande pronukleus. Detta experiment har faktiskt utförts på möss. Överraskande nog visade det sig att de inledande manipulationerna mycket väl fungerade. Den färdiga cellen började sin normala utveckling, men då var gränsen också nådd. Oavsett vad forskarna gjorde, kunde cellerna inte genomföra sin utveckling. Även om man vanligtvis säger att enda skillnaden på det genetiska materialet i en manlig och en kvinnlig könscell är själva kromosomerna, måste det ändå finnas andra skillnader, som har avgörande betydelse för den vidare utvecklingen av fostret. Än så länge kan två djur eller människor av samma kön alltså inte fortplanta sig tillsammans.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: