Varför bygger termiter så höga bon?

Termitbon kan skjuta högt upp i landskapet, och det måste vara ett enormt arbete för de små termiterna att forsla material flera meter upp. Varför bygger termiterna så höga bon?

1 september 2009

En del av framgången för sociala insekter som termiter beror på att de kan reglera inneklimatet i sina bon. Det tillåter dem nämligen att vara aktiva på tidpunkter, då andra insekter är utsatta för kyla eller uttorkning. Termiter är faktiskt tvungna att vara verkliga inneklimatexperter, eftersom de är särskilt beroende av konstant temperatur och hög fuktighet. Temperaturen måste hållas kring 30 grader i de vitala delarna av termitboet. Utan ett effektivt ventilationssystem finns det risk för överhettning, eftersom det friges mycket värme från termiternas ämnesomsättning, i synnerhet om det rör sig om svampodlande termitarter. Ventilationssystemet består av ett antal kanaler, som är invävda i boet utan att stå i direkt förbindelse med de kammare som termiterna förflyttar sig i. Termitboets centrala delar kyls av när luften blåser genom boets kanaler. I avancerade versioner av detta system bygger vissa termitarter ett mycket högt, skorstensliknande rör, som ger ett starkt drag och en effektivare luftväxling i boets inre kanaler. Hos arten Macrotermes jeanneli kan detta skorstensrör skjuta upp mer än åtta meter över marken. Att termitbon blir så höga, beror alltså på att det är ett smart sätt att kyla boet på.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: