Lockas getingar av rädda människor?

1 september 2009

Getingar kan varken avläsa tankar eller känslor, så de tar inte någon speciell hänsyn. Det kan emellertid hända att personer som är rädda för dem omedvetet gör sig själva till ett givet mål för getingarna. För det första slår rädda människor ofta efter getingarna och fäktar med armarna. Getingens ögon kan inte återge särskilt tydliga bilder, men den är å andra sidan mycket bra på att uppfatta hastiga och plötsliga rörelser, som i en getings värld kan vara liktydigt med att en fiende håller på att närma sig. Slår man efter en geting, ökar man automatiskt dess behov av att försvara sig. För det andra börjar en nervös människa ofta att andas snabbare. Det ökar mängden koldioxid i personens omedelbara närhet, och en geting kan attraheras av koldioxid. Slutligen svettas en rädd person mer än normalt, och svettlukten kan också verka attraherande på getingarna. Det finns därför all anledning att ta det lugnt, när man har en geting i närheten. Skulle man trots allt bli stucken, gäller det emellertid att lämna den plats där men befinner sig, för en stickande geting avger ett särskilt doftämne, som får andra getingar att också stickas. Samma doftämne utsöndras om getingen dödas, så man ökar risken för stick, om man slår ihjäl getingen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: