Hur kan insekter slå så snabbt med vingarna?

Insekter kan flaxa mycket snabbare med vingarna än fåglar. Varför?

1 september 2009

Insekter och fåglar rör vingarna på två fundamentalt olika sätt. Fåglar flyger genom direkt flygning, eftersom deras flygmuskler är direkt förbundna med vingarna. Med denna teknik måste de stora flygmusklerna, som drar vingarna neråt, genomföra hela vingslaget. Det tar tid, och det gör även nervernas reglering av själva vingslaget. Med några få undantag använder alla insekter indirekt flygning, det vill säga deras flygmuskler är helt enkelt inte sammanlänkade med vingarna. Hos till exempel en mygga är vingarna två lösa plattor som fästs med gångjärn vid djurets yttre skelett. Musklerna påverkar skelettet, så att det ändrar form, och på så sätt börjar vingarna vippa. Vingarnas -innersta del behöver endast röra sig lite, och det betyder att musklerna bara behöver dra ihop sig en kort bit. Det går betydligt snabbare än den långa rörelse som en fågels vingslag kräver. Tack vare denna teknik kan många insekter komma upp i 200 vingslag i sekunden och vissa, till exempel moskitos, kan komma ända upp i 1000. Detta skall jämföras med kolibrier, som maximalt presterar 90 vingslag per sekund.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: