Hur hittar bin?

Hur vet bisamhällets medlemmar vart de skall flyga, när nya samhällen bildas?

1 september 2009

När ett samhälle med bin delar sig under våren är det endast ett fåtal, de så kallade spejarna, som vet riktningen mot det nya boet. Hittills har det funnits två teorier om hur de leder kolonin på rätt väg: Vissa beteendebiologer har föreslagit att spejarna upprepade gånger flyger genom svärmen med hög hastighet. På det viset skulle de andra bina kunna se i vilken riktning det nya boet ligger. Andra forskare menar att spejarna placerar sig längst fram i bisvärmen och anger riktning för de andra bina genom att lägga ut en doftmässig ledtråd i luften i form av feromoner, som de utsöndrar från en körtel som sitter baktill på kroppen. En ny undersökning vid University of Sydney i Australien och Cornell University i USA tyder på att det troligen är den första teorin som stämmer. Här gjorde forskarna försök med svärmar på upp till 11500 bin, där man med färg förseglat feromonkörtlarna, så att bina inte kunde sända ut doftämnen. Det visade sig att dessa bin var lika bra och snabba på att hitta till ett bo som ett par kontrollsvärmar. Teorin stärks av observationer, som tyder på att vissa bin flyger snabbt genom svärmen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: