Hur vet vi vad djur ser?

Man hör ofta att en viss djurart bara kan se särskilda färger. Hur kan man veta vad ett djur kan se?

1 september 2009

Det enkla svaret är att vi inte vet det med säkerhet, men vi kan göra en rad kvalificerade gissningar, baserade på studier av de aktuella djurens beteende, ögon och nervsystem. I samband med sådana undersökningar är det dock viktigt att skilja mellan vad ögonen registrerar, och hur hjärnan tolkar denna information. Anatomiska undersökningar av ett öga, linsens form, pupillens storlek och form samt antalet och uppbyggnaden av de ljuskänsliga cellerna i ögats näthinna kan ge mycket information. Man kan få reda på om ett öga är när- eller långsynt, hur skarpa bilder det kan se, om djuret kan se i färger och i så fall vilka samt hur ljuskänsligt ögat är. Studier av vad det aktuella djuret verkligen ser är emellertid betydligt mer komplicerade. Det är nämligen i högre grad hjärnan än ögat som skapar bilden. Hjärnan bearbetar och sorterar mycket kraftigt i den stora mängden information från ögat, och därför är hjärnans bild inte densamma som ögats. Man kan få reda på mer om vad djuret uppfattar genom att avläsa den elektriska aktiviteten i nerverna till hjärnan och i hjärnans syncentra. Man kan också utföra experiment, i vilka djuren utsätts för en rad olika visuella påverkningar. Djurets reaktioner på dessa situationer kan ge en uppfattning om vad det ser.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: