bacteria

Hur kan bakterier leva utan ett hjärta?

Hur transporteras syre och näringsämnen runt i kroppen utan ett hjärta?

Bakterier är i regel några mikrometer långa. Genom deras cellyta kan syre och näringsämnen lätt transporteras in i bakteriecellen, och avfallsämnen, till exempel koldioxid, föras ut genom så kallad diffusion, som är en slumpmässig rörelse av molekyler.

Flercelliga djur är mycket större, och till exempel kan blåvalar bli över 30 meter långa. I ett så stort djur kan diffusion inte fort nog transportera syre och näringsämnen till och avfallsämnen bort från cellerna. Därför krävs en cirkulation med en pump – hjärtat – som kan transportera runt blodet. Allt blod i cirkulationen passerar genom lungorna, där det tar upp syre och avger koldioxid.

Därefter förs blodet ut i kroppen genom allt mindre blodkärl, tills det når mycket fina kapillärer ute i vävnaderna. Kapillärerna är tillräckligt nära vävnadernas celler för att utbytet av syre och koldioxid mellan blod och celler skall kunna ske genom enkel diffusion.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: