Whales

Varför strandar valar plötsligt?

Fullt friska valar kommer ibland på avvägar, och det är ofta ödesdigert för dem. Åsikterna om varför de strandar är olika.

10 februari 2010

Det är mycket svårt att förklara varför tillsynes helt friska valar strandar och som regel dör i samband med det. Ofta händer det dessutom att valarna strandar igen, även om de till exempel har dragits loss av människor.

Från registrerade strandningar vet man att tandvalar strandar betydligt oftare än bardvalar, och att vissa kuststräckor är särskilt utsatta för strandningar. Det finns också en tendens att de strandade valarna är arter som normalt lever på djupt vatten och därför inte har erfarenhet av att färdas i den krävande havsmiljön nära land.

Forskarna är eniga om att valarna hamnar på avvägar för att deras ekolod störs, och att de därför mister orienteringsförmågan. Det kan bero på extrema väder- och ström-förhållanden eller svaghet på grund av sjukdom och parasiter. Vissa kusters fysiska och topografiska förhållanden kan också fungera som ett slags fälla för en del valar.

Valforskarna har undersökt de kuster där det ofta förkommer masstrandningar och kommit fram till att det ofta är bukter med en långsträckt och plan sandbotten, som sluttar mycket svagt in mot land. Denna gradvisa minskning av vattendjupet in mot stranden kan lura valarnas ekolod, om de inte känner till området. Andra forskare menar att valarna lockas in i de farliga kustnära områdena antingen för att de följer ett bytesdjur eller för att de själva blir jagade.

Andra forskare förklarar strandningarna med valflockens täta sammanhållning, då nödsignaler från ett strandat djur kan få de andra att skynda till undsättning. Ytterligare andra menar att valar på vandring navigerar efter jordens magnetfält, och att störningar av detta kan leda valarna på villovägar. Störningar från till exempel fartygs sonarsystem och undervattensexplosioner kan också påverka orienteringsförmågan.

Möjliga orsaker

  • Topografiska förhållanden vid kusterna
  • Extrema väder- och strömförhållanden
  • Försvagning av sjukdomar och parasiter
  • Buller från fartyg och explosioner
  • Jakt på bytesdjur eller angrepp av rovdjur

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: