Marine mammals navigation

Hur orienterar sig havsdäggdjur?

Jag undrar hur sälar och valar kan hitta tillbaka till samma fortplantnings- och jaktområden år efter år?

6 januari 2014

Havsdäggdjur kan i världshaven följa rutter på flera tusen kilometer. Det gör de för att komma fram till speciella fortplantningsplatser eller för att söka sig mot områden som vid vissa tider av året är särskilt rika på föda.

De mycket långa färderna på öppet hav ställer stora krav på djurens förmåga att orientera sig och navigera. Biologerna vet ännu inte exakt hur djuren bär sig åt, men de har en del förslag.

För att komma fram till rätt plats måste en säl eller en val veta var den för tillfället befinner sig (orientering), och i vilken riktning den skall röra sig (navigation). För båda ändamålen behöver de intelligenta och uppmärksamma djuren yttre tecken eller riktmärken.

Biologer gissar på att valar och sälar till exempel kan känna smaken av flodmynningar, där vattnet är mindre salt, eller att de använder berg eller andra landmärken att pejla efter eller att de orienterar sig efter jordens magnetfält på ungefär samma sätt som flyttfåglar.

Navigerar efter jordens magnetfält

Havsdäggdjur kan i hjärnan ha ett magnetiskt sinne, som registrerar jordens magnetfält. Till exempel har biologer observerat knölvalar simma från Hawaii till Alaska på en rutt som bara avvek en grad från det magnetiska norr.

Smakar på flodvatten

Havsdäggdjur kan sannolikt känna skillnad i smak på vattnets salthalt. På så sätt kan de registrera det sötvatten som strömmar ut från stora floder och därmed använda det som kännetecken.

Låter sig svepas med av havsströmmar

De globala havsströmmarna kan vara ett spår för vissa havsdäggdjur, då de kan ha lärt sig att för ett tag följa en ström i en viss riktning.

Håller ett öga på solen

Havsdäggdjur använder himlakroppar för att hitta. Djuren kan till exempel ha en enkel regel om att de alltid skall ha soluppgången på sin vänstra sida, när de är på väg till fortplantningsplatsen, och på sin högra sida, när de skall tillbaka till området med föda.

Använder stjärnor som vägvisare

Försök visar att sälar använder stjärnorna att navigera efter. Biologerna anser att valar har samma förmåga.

Använder berg som landmärken

Sälar och valar har ofta ögonen ovanför vattenytan. Därför kan de använda visuella tecken på land, till exempel bergstoppar, på de delar av rutten som går längs kusterna.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: