Kan fiskar lära sig konster?

Fiskar har ett rykte om sig att vara ”korkade”. Ligger det något i detta, eller kan man till exempel lära dem trick?

1 september 2009

Fiskar kan i allra högsta grad dresseras. Det är dock inte givet att dressyr säger något om ett djurs utvecklingsnivå och intelligens, eftersom även mycket primitiva organismer kan tränas till att utföra trick. Till exempel har plattmaskar i försök lärt sig skilja mellan två olika färger eller två olika ingångar som de måste simma igenom för att få sin föda. På det hela taget är det mycket vanskligt både att definiera och att mäta intelligens. Det råder dock ingen tvekan om att fiskar i allmänhet inte kommer upp i den nivå som däggdjur eller fåglar befinner sig på. Exakt hur kloka de är tvistar forskarna dock fort farande om. I gengäld kommer det ständigt nya exempel på vad fiskar kan dresseras till. Till exempel studerar flera laboratorier fiskars förmåga att hitta i en labyrint. Den treåriga guldfisken Albert Einstein har bland annat lärt sig att knuffa en fotboll i mål och simma under en pinne.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: