Hur kan ett fiskstim röra sig så synkront?

I ett fiskstim rör sig tusental fiskar samordnat. Vet man något om vilken slags kommunikation de utnyttjar?

1 september 2009

Om man studerar filmer av ett fisk- stims rörelser noggrant, kan man se att enstaka rörelser alltid kommer från ett speciellt ställe i stimmet, och att de sedan fortplantar sig till de övriga individerna. Därför tror de flesta forskare att förklaringen till det här beteendet helt enkelt är att en eller flera individer påbörjar en rörelse – kanske för att de har fått syn på en fiende eller ett hinder eller känner förändringar i strömmen. Man har även presenterat mer exotiska förklaringar till rörelserna, till exempel att individerna i ett stim upp-når ett slags gemensam medvetenhet, när stimmet blir tillräckligt stort, eller registrerar de elektriska signaler som uppkommer i artfrändernas muskler, när de ändrar riktning. Ingen av dessa teorier har dock kunnat bevisas vetenskapligt. Medan förklaringen till stimbeteendet inte är helt säker, råder det ingen tvekan om orsaken, då det är stora fördelar att vara många. Sannolikheten för att en enskild individ angrips av en rovfisk är mindre ju större stimmet är. Samtidigt är det svårare för en rovfisk att skilja ut ett djur och angripa det, när det är en del av en grupp. Slutligen sparar en enskild fisk energi, eftersom det finns hydrodynamiska vinster med att röra sig i ett stim.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: