Ökar antalet vanskapta grodor?

Jag har läst att forskarna hittar allt fler grodor med missbildningar. Är det sant, och vad beror det i så fall på?

1 september 2009

Det stämmer att biologerna de senaste åren har observerat allt fler grodor med för många ben, inga ögon, missbildad hud och så vidare. Fenomenet är särskilt utbrett i Nordamerika, där man hittat deformerade individer hos 60 olika arter av grodor och salamandrar. I vissa områden har ända upp till 80 procent av individerna missbildningar. Orsaken till missbildningarna har länge varit ett mysterium med tre huvudmisstänkta: kemikalier i miljön, parasiter och den ökade ultravioletta strålning som följer av ett slitet ozonskikt. Mycket tyder dock på att den ultravioletta strålningen bara ger ett begränsat antal missbildningar på i synnerhet ögonen. Å andra sidan visar den senaste forskningen att en parasitisk plattmask vid namn Ribeiroia ondatrae sannolikt är ansvarig för en stor del av missbildningarna. Parasiten tränger in under huden på grodynglen, där benen skall växa ut. Där bildar masken en cysta, som rubbar den normala utvecklingen av benen. Resultatet är ofta att grodynglet bildar för många ben. Det är en smart strategi sett från parasitens synpunkt, eftersom de vanskapta grodorna är lätta offer för hägrar, som sedan ombesörjer en effektiv spridning av plattmasken. Sannolikt har plattmasken dock en eller flera medskyldiga, i synnerhet gödningen i det moderna jordbruket. Gödningsmedel från åkrar rinner ofta ned i närbelägna sjöar och orsakar stor algväxt. Algerna ger näring åt många snäckor, som är mellanvärdar för plattmaskarna. Biologerna räknar med att snäckorna har betytt bättre villkor för plattmaskarna, som därefter har haft lättare att angripa grodynglen. Det är också möjligt att bekämpningsmedlen försvagar grodornas immunförsvar.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: