Havterner

Varför flyttar fåglar?

Jag undrar varför flyttfåglar till exempel flyger norrut på sommaren. Varför stannar de inte i de varma länderna?

Flyttfåglarnas resor är ofta på flera tusen kilometer och motsvarar många andra djurs årliga vandringar till platser, där det finns bättre möjligheter att föröka sig och söka föda, eller där årstidens klimat är behagligare.

Flygförmågan ger dock fåglarna en särskild mobilitet, som gör det lättare för dem att dra fördel av årstidernas skiftningar. Den mest extrema flyttningen finner man hos silvertärnan, som bland annat lever av småfisk i havet. Den häckar i den arktiska sommaren och flyger därefter till andra sidan av jorden – till Antarktis – för att söka föda. Priset är dock ett årligt resande på omkring 80000 kilometer.

Vintern är för svår

De flyttfåglar som flyger till Norden på våren, till exempel svalor, har övervintrat i varmare länder i Europa eller Afrika och flyttar för att häcka och utnyttja sommarens rika utbud av föda i form av insekter. På sommaren finns det i de varma länderna inte nog med föda för att föda upp ungar, eftersom det är för torrt. När det blir sensommar eller höst flyttar fåglarna söderut, eftersom de inte är rustade att klara vintern. Generellt kan man säga att ju större skillnad det är mellan sommar och vinter, desto fler flyttfåglar finns det i området.

Till exempel är staren oftast en flyttfågel i Norden, medan den är en stannfågel i England, där vintrarna är mildare. I högarktiska områden är alla fåglar därför flyttfåglar, och i en tropisk regnskog är alla fåglar stannfåglar, eftersom utbudet av föda där är någorlunda konstant hela året.

havterne

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: