Hur luras göken med sina ägg?

Jag har hört att göken kan anpassa sina ägg efter många olika fågelarters bon. Stämmer det verkligen?

1 september 2009

Honorna av den europeiska göken specialdesignar formen och färgmönstret på sina ägg, så att de är förbluffande lika äggen i värdfågelns bo. Även om många olika småfåglar lider under gökens glupska ungar, så lägger den enskilda gök-honan endast ägg i en viss arts bon. Den enskilda gökhonan kan således inte anpassa sina äggs form och färg till att likna andra värdfåglars ägg. Förmågan att lägga ägg med en bestämd form och färg, så att de liknar till exempel rörsångarens ägg, följer särskilda mödralinjer, då generna för äggfärger tycks sitta i honornas könskromosom och nedärvs från mammor till döttrar. Honan tillhör därför särskilda genetiska klaner, som var för sig har specialiserat sig på att parasitera på en särskild värdart. Gökhonor minns kanske sina fosterföräldrars utseende eller boets omgivning och lägger därför sina ägg endast just denna fågelarts bon.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: