Har fåglarnas sång någon innebörd?

Jag vet att fåglarna markerar revir genom sin sång, men har de enskilda stroferna någon särskild betydelse?

1 september 2009

Fågelsången är en signal, där de enskilda stroferna och särskilt det sätt på vilket de framförs bestämmer signalens betydelse. Två hannar, vars revir gränsar mot varandra, kan sjunga till varandra. De sjunger växelvis, det vill säga den ene sjunger något, och den andre svarar. Varje fågelart har sin egen sång, men varje sång har många varianter – de kallas sångtyper. Att välja samma sångtyp som grannen betyder att man antar utmaningen. Dialogen eller konflikten är i gång. Hos till exempel talgoxen är det en aggressiv signal att överlappa en annan hannes sång, men det är ett tecken på underkastelse, om man väntar, tills det blir ens tur. På samma sätt är det en upptrappning av konflikten, om man sjunger en längre sång än den andre och ett tecken på underkastelse, om sången är kortare. Att sjunga en sång av samma längd är en neutral signal. Den hanne som går segrande ur sångdusten kan till exempel vinna en bit av den andres revir. Fåglar känner igen varandra på sången. De kan höra vem av deras grannar som sjunger just nu, och om det kommer en främmande hanne till området, kan de omedelbart uppfatta det. En ny hanne utgör alltid ett hot för att han inte har något revir och därför kommer att försöka stjäla andras. Han kommer omgående att jagas bort, först med aggressiv sång och om inte det hjälper, med direkta angrepp.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: