Blir djur också närsynta?

Kan vilda djur i naturen lida av ögonproblem, och hur klarar de sig i så fall?

1 september 2009

Närsynthet är en skavank, som drabbar många människor. Den beror på att ögongloben är för lång i förhållande till brytningsförmågan, och ögat kan därför inte fokusera ordentligt på långt avstånd. Närsynthet är dock sällsynt hos djur. En del arter är helt klart närsynta av naturen. Det gäller till exempel vattendjur som sälar. På grund av särskilda ljusförhållanden i vattnet, måste ett öga vara en smula närsynt för att fungera ordentligt i den miljön. När djuret är uppe på land, ser det i gengäld lite sämre. Omvänt finns det till exempel många rovfåglar, som är extremt långsynta. Slutligen finns det djur som är helt eller delvis blinda, men de lever ofta under förhållanden, där synen saknar betydelse. Det är svårt att med säkerhet konstatera om andra djur med normal syn kan utveckla närsynthet som handikapp. Det är inte otänkbart, då ögonform och ögonstorlek kan variera genetiskt. Det naturliga urvalet går emellertid hårt åt de individer som inte klarar sig. Rovdjur är till exempel beroende av synen, när de jagar, och närsynta djur kommer därför inte att överleva särskilt länge. Däremot är det med säkerhet många djurarter som har tendenser till ögonsjukdom. Sälar och sjölejon drabbas till exempel ofta av grå starr, men ingen av dessa sjukdomar hotar djurets möjligheter att föröka sig och säkra artens överlevnad.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: