Kan apor se färger?

Är alla primater bra på att skilja mellan de många färger som finns i naturen?

1 september 2009

Alla primater har ett bra färgseende, som gör det lättare för dem att upptäcka och skilja mellan föremål och föda i sin omgivning. Det har till exempel ett stort överlevnadsvärde att kunna se röda frukter, som skiljer ut sig från gröna blad. Det är dock skillnad på olika primaters förmåga att uppfatta färger, och det hänger ihop med att det extra bra färgseendet hos speciellt de högre primaterna utvecklats för att de skall kunna se rodnader på huden hos artfränder. För de mest sociala djuren är det nämligen avgörande att kunna avkoda de yttre tecknen på vad som sker i gruppmedlemmarnas inre. Hos schimpanser signalerar en honas röda bakdel till exempel att hon är i brunst, och hos många primater kan ett rött ansikte tyda på ilska och upphetsning. Speciellt bra färgseende för rött finns hos primater, som har områden med bar hud.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: