Aggresive monkey

Apa förbereder stenangrepp

Santinos insamling av kastvapen visar att djur kan förutse en sinnesstämning

19 november 2009

Från Illustrerad Vetenskaps årsbok 2009: Vanligtvis är insikt om framtiden och detaljerad planering förbehållen människan, men att även djur har denna förmåga är Santino, en 31 år gammal schimpanshanne i Furuviksparken strax utanför Gävle, ett bevis på. Santino har under många år noggrant förberett angrepp mot parkens gäster. Beteendet har studerats av forskaren Mathias Osvath vid Lunds universitet, och resultaten redovisas i en rapport som publiceras i marsnumret av tidskriften Current Biology.

Under sommarsäsongens förmiddagar inleder Santino ibland en show, som är typisk för en schimpanshanne i sina bästa år – han springer runt och skriker, medan han släpar stora grenar efter sig. Plötsligt börjar Santino dock kasta sten mot parkgästerna. I början var det bara en enstaka sten åt gången, men sedan 1997 har han utfört veritabla missilangrepp och slungat iväg flera stenar kort efter varandra.

Det finns dock så få stenar i schimpansernas inhägnad, så djurskötarna undrade varifrån Santino fick sin ammunition. Vid en rengöring i juni 1997 löstes mysteriet. Man upptäckte då fem fina högar med vardera tre till åtta stenar, som Santino tagit upp ur vattengraven och lagt på strategiska ställen.

Santinos beteende är ovanligt sofistikerat, men planering av framtiden är ett långtifrån okänt fenomen i djurriket. Till exempel kan medlemmar av en lejonflock utföra en koordinerad manöver, som innebär att några lejoninnor lägger sig i bakhåll. Ett annat exempel är att fåglar bygger bo i början av parningssäsongen, så att det är klart när honan lägger sitt första ägg. Dessa former av planering är dock instinktiva. De utförs av alla medlemmar av arten och sker för att tillfredsställa fysiologiska behov som hunger.

Santinos handlingar är mer än så. De visar att han kan förutse en förändring i sitt eget mentala tillstånd. Under planeringen av angreppen är Santino tillsynes helt lugn. Han samlar ammunition och lägger den på plats utan att uppvisa minsta form av upphetsning. Det verkar som om han redan tidigt på morgonen vet att han klockan elva samma dag kommer att vara sprängfylld av aggressioner.

Enligt Osvath visar det att schimpanser kan genomföra en kedja av handlingar med hög kognitiv komplexitet på ett sätt som bara är känt från människan. Apor har troligen liksom vi en inre värld, där de tänker över det förflutna och föreställer sig framtiden.

Santino har nu kastrerats av andra orsaker. Det har dock inte påverkat hans machobeteende, så han kan fortfarande ses kasta sten ibland.

Køb årbogen

Denna artikel kommer från Illustrerad Vetenskaps årsbok 2009. Skaffa dig bättre bakgrund, perspektiv och överblick över allt det du gärna vill minnas från 2009. Köp årsboken här

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: