Använder djur sig av namn?

Ett namn är ett uttryck med en refererande funktion. När vi säger namnet ”Peter”, så åstadkommer vi ett ljud, som andra uppfattar som en referens till personen Peter. Att använda namn kräver därför en högt utvecklad hjärna, som kan urskilja det utpekande elementet i ljudet. Många djur som vargar, apor och vissa fåglar kan känna igen varandra på lätet, men då rör det sig inte om namn, eftersom igenkännandet sker utifrån lätet, som är beroende av ljudapparaten hos den enskilda individen.

1 september 2009

Ett namn är ett uttryck med en refererande funktion. När vi säger namnet ”Peter”, så åstadkommer vi ett ljud, som andra uppfattar som en referens till personen Peter. Att använda namn kräver därför en högt utvecklad hjärna, som kan urskilja det utpekande elementet i ljudet. Många djur som vargar, apor och vissa fåglar kan känna igen varandra på lätet, men då rör det sig inte om namn, eftersom igenkännandet sker utifrån lätet, som är beroende av ljudapparaten hos den enskilda individen. Däremot verkar det som om delfiner av arten öresvin eller flasknosdelfiner använder namn på ett sätt som motsvarar hur vi använder dem. Varje öresvin har sitt eget signaturljud, som individen uppfinner som unge. Andra i flocken kan känna igen just det ljudet, och försök utförda av delfinforskarna V M Janik, L S Sayigh och R S Wells visar att ljuden kan fungera som namn. Genom att spela upp äkta signaturljud tillsammans med ljud som bearbetats i dator, märkte forskarna att signaturljud känns igen på ljudets form snarare än lätets karakteristi ka. Det betyder att ett öresvins signaturljud även refererar till individen, när det är ett annat öresvin som avger ljudet. Därmed kan man säga att öresvin använder namn.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: